Συνεδρίαση Ολοκληρωμένου Διοικητικού Συμβουλίου του RDC – Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023, 8:30 π.μ. – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

0
Συνεδρίαση Ολοκληρωμένου Διοικητικού Συμβουλίου του RDC – Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023, 8:30 π.μ. – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023

8:30 π.μ

 1. Παραγγέλω
 2. Έγκριση Πρακτικών Συνεδρίασης- 18 Νοεμβρίου 2022- Π. Στρίνε
 3. Έκθεση Οικονομικής Επιτροπής- 31 Ιανουαρίου 2023- F. Lucey
 4. Έκθεση Εκτελεστικού Διευθυντή- M. McGlinchey
  1. Πρόγραμμα ιστιοπλοΐας Kalmar Key
  2. Έγκριση Σύμβασης Αγοράς & Πώλησης- 400 South Market Street
  3. Ενημέρωση ανάπτυξης
  4. Ενημέρωση λειτουργιών
 5. Εκτελεστική Συνεδρία
  1. Διαπραγματεύσεις ακινήτων
 6. Παλιά Επιχείρηση
 7. Νέα επιχείρηση
 8. Δημόσιο Σχόλιο

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως στο Chase Center στο Riverfront.

Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τον Jamie Senn

στο 302-425-4890, επέκταση 110.

Schreibe einen Kommentar