Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνεί σε κανόνες που αλλάζουν το παιχνίδι για την εξάλειψη της αποψίλωσης των δασών διασφαλίζοντας παράλληλα μια δίκαιη μετάβαση για τους μικροϊδιοκτήτες

0
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνεί σε κανόνες που αλλάζουν το παιχνίδι για την εξάλειψη της αποψίλωσης των δασών διασφαλίζοντας παράλληλα μια δίκαιη μετάβαση για τους μικροϊδιοκτήτες

Στις 13.09.2022, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία τη διαπραγματευτική του θέση σχετικά με την πρόταση κανονισμού της ΕΕ για προϊόντα χωρίς αποψίλωση των δασών. Ακολουθώντας τα βήματα της έκθεσης που ενέκρινε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμφώνησαν σε μια θέση που υπερβαίνει κατά πολύ το επίπεδο φιλοδοξίας της γενικής προσέγγισης του Συμβουλίου που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2022.

«Για να τηρήσει τις υποσχέσεις της, ο κανονισμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των τομέων έντασης μικροϊδιοκτητών και να αναγνωρίζει τα δικαιώματα και τους ρόλους των μικροϊδιοκτητών και των τοπικών κοινοτήτων ως ζωτικής σημασίας μέρος της συστημικής λύσης για την αποτελεσματική μείωση των παγκόσμιων ποσοστών αποψίλωσης των δασών. Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε η Charlotte Vernier, Υπεύθυνη Πολιτικής και Έργου, επικεφαλής της FTAO για την αποψίλωση των δασών.

Διαβάστε ολόκληρη τη δήλωσή μας εδώ

Schreibe einen Kommentar