emDOCs.net – Οδηγός Πολιτικής Εκπαίδευσης για την Επείγουσα Ιατρική: Αλλαγές Τρέχουσας Διαδικαστικής Ορολογίας (CPT) – emDOCs.net

1
emDOCs.net – Οδηγός Πολιτικής Εκπαίδευσης για την Επείγουσα Ιατρική: Αλλαγές Τρέχουσας Διαδικαστικής Ορολογίας (CPT) – emDOCs.net

Συγγραφείς: Carly Rosen, MD (Assistant Vice Chair of EMRA Health Policy Committee, PGY2 Mount Sinai Morningside-West); Gee Yoon S Park, DO (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Υγείας της EMRA, Υπάλληλος Υπερήχων, Νοσοκομείο του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια); Summer Chavez, DO, MPH, MPM (Πανεπιστήμιο του Χιούστον) // Κριτική από: Alex Koyfman, MD (@EMHighAK); Brit Long, MD (@long_brit)

Το Policy Playbook επιστρέφει στα emDOCs με μια σύνοψη των τελευταίων εξελίξεων στις τρέχουσες αλλαγές της διαδικαστικής ορολογίας (CPT).


Τι είναι αυτό και γιατί να με νοιάζει;

Το 2019, το Κέντρο Υπηρεσιών Medicare και Medicaid υιοθέτησε την πρόταση της Αμερικανικής Ιατρικής Εταιρείας για την αλλαγή στους περιγραφικούς δείκτες για τους κωδικούς CPT (Πίνακας 1). Οι αλλαγές εξετάστηκαν τον Ιούλιο του 2022 και θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023 (1, 2). Μερικές σημαντικές σημειώσεις που πρέπει να έχετε κατά νου – Πρώτον, αυτή είναι η μεγαλύτερη αναθεώρηση στη διαδικασία τεκμηρίωσής μας εδώ και χρόνια. Αυτές οι αλλαγές θα αλλάξουν την καθημερινή μας ροή εργασίας καθώς περνούν οι μέρες που χρειαζόταν να μετρήσουμε τα ROS και τα συστήματα φυσικής εξέτασης. Αυτό θα επηρεάσει την αποζημίωση για όλους. Τέλος, το CMS έχει καθυστερήσει «την εφαρμογή της πλήρους μετάβασης στη χρήση μόνο χρόνου για τον προσδιορισμό του ουσιαστικού τμήματος μιας διαιρεμένης/κοινόχρηστης υπηρεσίας Η/Μ έως το 2024». (3).

Τι αλλάζει με τις ED CPT Coding Guidelines;

Στο παρελθόν, η κωδικοποίηση CPT αντικατόπτριζε τον Δείκτη Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης που είχε εκχωρηθεί στους ασθενείς κατά τη διαδικασία διαλογής, καθώς το επίπεδο αποζημίωσης βασίζεται κυρίως στη σοβαρότητα της κύριας καταγγελίας του ασθενούς. Αυτές οι τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές απαιτούν αυστηρή τεκμηρίωση του Ιστορικού/Αναθεώρησης Συστημάτων, της Φυσικής Εξέτασης και της Λήψης Ιατρικών Αποφάσεων (4). Το CMS απαιτούσε έναν συγκεκριμένο αριθμό στοιχείων σε κάθε ενότητα που έπρεπε να τεκμηριωθεί κατάλληλα για την κάλυψη ενός επιπέδου υπηρεσίας (2). Αυτό συχνά προκαλούσε υπερβολική, άσχετη και/ή επαναλαμβανόμενη τεκμηρίωση.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές CPT εξαλείφουν το βάρος της επαναλαμβανόμενης τεκμηρίωσης και την υπερβολική τεκμηρίωση, καθώς η τιμολόγηση βασίζεται αποκλειστικά στη λήψη ιατρικών αποφάσεων (MDM). Το επίπεδο του MDM λαμβάνει υπόψη τον αριθμό και την πολυπλοκότητα των θεμάτων που αντιμετωπίζονται, τον όγκο των δεδομένων που εξετάζονται και τον κίνδυνο νοσηρότητας και θνησιμότητας κατά τη διαχείριση ασθενών (2,3,4). Ο Πίνακας 1 εμφανίζει τους περιγραφείς και τα κριτήρια για κάθε επίπεδο επιπέδου υπηρεσίας με βάση τα τρία στοιχεία του MDM.


Πώς αναλύεται το MDM;

Το επίπεδο χρέωσης καθορίζεται με βάση το εάν η πολυπλοκότητα του MDM είναι: N/A, απλή, χαμηλή, μέτρια ή υψηλή. Το επίπεδο του MDM βασίζεται σε δύο από τα τρία στοιχεία που πληρούνται (2,5). Τα τρία στοιχεία έχουν το καθένα ένα σύστημα βαθμολόγησης που αναλύεται περαιτέρω στον Πίνακα 2. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένοι ορισμοί και διευκρινίσεις της διατύπωσης καθώς κάθε λέξη στις οδηγίες CPT συνοδεύεται από συγκεκριμένα κριτήρια ταξινόμησης (2,5).

 • Αριθμός και πολυπλοκότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν (COPA)
  • Αυτοπεριοριζόμενο ή μικρό πρόβλημα: αφαίρεση ραμμάτων, αλλαγή επιδέσμου κ.λπ.
  • Σταθερή ασθένεια: ασθένεια στο στόχο θεραπείας
  • Οξύς μη επιπλεγμένος τραυματισμός/ασθένεια: εντοπισμένα συμπτώματα, ελαφρύ τραύμα, δεν απαιτείται εξέταση
  • Οξύς επιπλεγμένος τραυματισμός/ασθένεια: απαιτεί αξιολόγηση του συστήματος οργάνων, υψηλό μηχανισμό τραυματισμού, απαιτεί εξέταση/απεικόνιση
  • Οξεία επί χρόνιας νόσου: ασθένεια με έξαρση, εξέλιξη συμπτωμάτων, παρενέργειες θεραπείας
  • Αδιάγνωστο πρόβλημα
  • Οξεία ασθένεια με συστηματικά συμπτώματα: απειλή για τη σωματική λειτουργία
 • Ποσότητα και πολυπλοκότητα των δεδομένων που αντιμετωπίζονται και εξετάζονται
  • Κατηγορία 1: Δοκιμές/Έγγραφα
   • Εξωτερική ανασκόπηση σημειώσεων (αρχεία οίκου ευγηρίας, γραφείο εξωτερικών ασθενών, επισκέψεις εκτός νοσοκομείου)
   • Ανασκόπηση αποτελεσμάτων δοκιμής
   • Παραγγείλετε μοναδικό τεστ
   • Αξιολόγηση που απαιτεί εξωτερικό ιστορικό (EMS, φίλος, εξασφαλίσεις)
  • Κατηγορία 2: Ανεξάρτητη ερμηνεία τεστ (ΗΚΓ, εικόνες)
  • Κατηγορία 3: Συζήτηση Διοίκησης ή Διερμηνείας Δοκιμών
   • Μην ξεχάσετε να τεκμηριώσετε την εμβάπτιση ούρων, το HCG ούρων, τη γλυκόζη με το δάχτυλο ακόμα και σε ασθενείς χαμηλής οξύτητας!
   • Συζήτηση με ειδικούς συμβούλους, κοινωνική εργασία, φαρμακείο
  • Κίνδυνος επιπλοκών και νοσηρότητας/θνησιμότητας του ασθενούς
   • Περιπλέκοντας το παρελθόν του ιατρικού ιστορικού (υπέρταση, διαβήτης, καρκίνος, διαταραχή χρήσης ουσιών συμπεριλαμβανομένης της προηγούμενης χρήσης ναρκωτικών για ενέσιμα, ψυχιατρικό ιστορικό)
   • Κοινωνικοί καθοριστικοί παράγοντες της υγείας (στέγαση, επισιτιστική ανασφάλεια, μεταφορές)


Τι αλλάζει με την Κωδικοποίηση Εντατικής Θεραπείας;

Μερικές μεγάλες αλλαγές που πρέπει να σημειωθούν με τη νέα πρόταση από το CMS: αλλαγές στον χρόνο εντατικής θεραπείας για το 99292 και „Split or shared visits“

Παραδοσιακά, το 99291 χρεώνεται για χρόνο εντατικής θεραπείας από 30 λεπτά έως 74 λεπτά και το 99292 χρεώνεται για χρόνο που αφιερώνεται πάνω από 75 λεπτά. Το 99292 προοριζόταν να χρεώσει τα πρώτα 60 λεπτά του χρόνου εντατικής θεραπείας. Καθώς το 99292 είχε οριστεί να τιμολογείται για 75 λεπτά, το 99291 περιελάμβανε έως και 74 λεπτά λόγω του „Κανόνα μέσου σημείου“. Αν θέλετε περισσότερες εξηγήσεις, μπορείτε να το διαβάσετε εδώ στην ενότητα «Τεχνική διόρθωση για διαχωρισμένες (ή κοινόχρηστες) υπηρεσίες εντατικής θεραπείας» (6). Το CMS άλλαξε τώρα το όριο 99292 σε 104 λεπτά αντί για 75 λεπτά, δηλώνοντας ότι «το 99292 μπορεί να αναφέρεται για πρόσθετες, πλήρεις αυξήσεις χρόνου 30 λεπτών που παρέχονται στον ίδιο ασθενή (74 + 30 = 104 λεπτά)» (7).

Χρόνος εντατικής θεραπείας από την 1η Ιανουαρίου 2023:

99291: 30 λεπτά – 74 λεπτά (Χωρίς αλλαγές)

99292: τώρα απαιτεί ένα ελάχιστο από 104 λεπτά, σε αντίθεση με τα 75 λεπτά.

Λοιπόν, τι κάνουμε για τους ασθενείς στους οποίους έχουμε αφιερώσει 75-103 λεπτά; Έγγραφο κατάλληλα ακολουθώντας τα νέα 99291 και 99292. Εν ολίγοις, θα μπορούσατε να αποσυνδεθείτε σε κάποιον που θα μπορούσε να χρεώσει έως και 74 λεπτά, ωστόσο πέρα ​​από αυτό, θα πρέπει να είναι σε προσαυξήσεις των 30 λεπτών (8).

Δεύτερον, το CMS έχει καθυστερήσει τις «διαχωρισμένες ή κοινόχρηστες επισκέψεις» μέχρι το 2024, ωστόσο σύμφωνα με την τελική πολιτική του, μόνο ΕΝΑΣ, „ο οποίος πραγματοποιεί το ουσιαστικό μέρος της επίσκεψης“, είτε πρόκειται για ιατρό είτε για μη ιατρό (NPP), μπορεί να χρεώσει εάν ο ασθενής επισκέφτηκε τόσο γιατρό όσο και NPP. Αυτό θα συζητηθεί περαιτέρω στα επόμενα άρθρα όπως θα γίνει δεν θα τεθεί σε ισχύ από το 2023. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν αλλαγές από την 1η Ιανουαρίου 2023 για επισκέψεις εντατικής θεραπείας όταν εργάζεστε με ένα NPP.


Πώς θα αλλάξει η τεκμηρίωσή μου;

Οι μέρες που μετράτε τα συστήματά σας και γράφετε μια πλήρη ιστορία στο HPI έχουν περάσει. Τώρα, το σχετικό ιστορικό, τα σημεία/συμπτώματα και τα ευρήματα της φυσικής εξέτασης τεκμηριώνονται κατά την κρίση του ιατρού και δεν απαιτούνται απαραίτητα για την τιμολόγηση, αλλά πρέπει να τεκμηριώνονται για ιατρικούς και νομικούς σκοπούς. Η πλήρης τεκμηρίωση μπορεί να είναι χρήσιμη για την επικοινωνία με άλλους γιατρούς και για δικηγόρους κατά την εξέταση προηγούμενων υποθέσεων. Επιπλέον, παρόλο που οι πληροφορίες εκτός του MDM μπορεί να μην υπολογίζονται απευθείας στη χρέωση της υπόθεσης, το HPI και η εξέταση μπορούν να βοηθήσουν τον κωδικοποιητή να κατανοήσει την πολυπλοκότητα των ζητημάτων που αντιμετωπίζει (9).

Όλες αυτές οι αλλαγές μπορεί να φαίνονται συντριπτικές, αλλά είναι σχετικά απλό να ικανοποιήσετε το υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης. Ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι ότι για να λάβετε «πίστωση» για μια ιατρική πάθηση στο COPA, πρέπει να δηλώσετε συγκεκριμένα πώς σχετίζεται με την τρέχουσα παρουσίαση του ασθενούς. Ένας εύκολος τρόπος για να λάβετε επιπλέον πίστωση στην ενότητα δεδομένων είναι να συνομιλήσετε με έναν εξωτερικό ιστορικό (EMS, οίκο ευγηρίας, φίλο, οικογένεια κ.λπ.). Η ανασκόπηση των προηγούμενων ιατρικών αρχείων των ασθενών και των αποτελεσμάτων των δοκιμών συνυπολογίζονται στην πολυπλοκότητα και τα δεδομένα ποσότητας/τύπου που χρησιμοποιούνται. Αυτά είναι όλα πράγματα που κάνουμε ήδη, αλλά τείνουμε να ξεχνάμε να τεκμηριώσουμε. Σε μια θετική σημείωση, μπορεί να γλιτώσουμε από την κούραση των κλικ με τη νέα εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες σε βάθος και αν έχετε άλλες ερωτήσεις, ρίξτε μια ματιά Συχνές ερωτήσεις της ACEP.

Αυτή η ανάρτηση είναι μια συνεργασία μεταξύ του emDocs και της Επιτροπής Πολιτικής Υγείας της EMRA.

Πόροι

 1. https://www.acep.org/globalassets/sites/rc/media/presentations/special-briefing-intro-to-the-2023-documentation-guidelines-dmck-final-sent.pdf
 2. https://www.acep.org/administration/reimbursement/reimbursement-faqs/2023-ed-em-guidelines-faqs/
 3. https://www.acep.org/federal-advocacy/federal-advocacy-overview/regs–eggs/regs–eggs-articles/regs–eggs-november-2-2022/
 4. https://www.cgsmedicare.com/partb/mr/pdf/99285.pdf
 5. https://www.ama-assn.org/system/files/2023-em-descriptors-guidelines.pdf
 6. https://www.hospitalmedicine.org/policy–advocacy/letters/shm-submits-comments-on-2023-physician-fee-schedule-proposed-rule/
 7. https://www.federalregister.gov/documents/2022/07/29/2022-14562/medicare-and-medicaid-programs-cy-2023-payment-policies-under-the-physician-fee-schedule-and- άλλα
 8. https://www.cms.gov/files/document/r11288cp.pdf
 9. https://www.acep.org/administration/reimbursement/reimbursement-faqs/critical-care-faq

Schreibe einen Kommentar